khí thải công nghiệp ô nhiễm nghiêm trọng

Ngày nay có rất nhiều các nhà máy công nghiệp mọc lên, đồng nghĩa với việc lượng khí thải công nghiệp mà các nhà máy này thải ra môi trường cũng tang lên.

Môi trường sống của con người ngày càng ô nhiễm nặng nề hơn, nếu không có giải pháp căn cơ để xử lý những khí thải công nghiệp mà các nhà máy thải ra môi trường thì môi trường sống của chúng ta ngày càng xuống cấp trầm trọng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của con người.

Nhằm tăng cường kiểm soát và có những biện pháp giảm thiểu khí thải công nghiệp , các nhà khoa học đề xuất 3 giải pháp chính, đó là:

Giải pháo đầu tiên cũng có lẽ là quan trọng nhất đó chính là có những biện pháp, thể chế rà soát, ban hành bổ sung, sửa đổi  các văn bản chính sách, pháp luật đặc thù về môi trường không khí, ……… Hoàn thiện tổ chức, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan quản lý môi trường không khí ở cấp Trung ương và địa phương. Theo đó khẳng định vai trò của Bộ TN&MT thống nhất quản lý Nhà nước về môi trường không khí. Vẫn đề quan trọng của môi trường đối với cuỗ sống hàng ngày của con người

Đối các Bộ, ngành địa phương phải bổ sung, sửa đổi quy chuẩn Việt Nam về các giairi pháp quan trắc khí thải công nghiệp. Xây dựng các quy chuẩn khí thải riêng cho từng ngành, từng loại hình cụ thể. Có những giải pháp gắn kết chặt chẽ các bộ ngành về việc bảo vệ môi trường khỏi khí thải công nghiệp ngày càng nhiều.

 

Đối với các khu công nghiệp, cần có những biện pháp quy hoạch tập trung xử lý rác thải, một cách tốt nhấ và hiệu quả nhất. Đồng thời, phải nâng cao năng lực, trang bị đầy đủ các trang thiết bị, phương tiện cần thiết, bố trí nguồn kinh phí để duy trì thường xuyên các hoạt động giám sát tại các CCN nhằm phát hiện các trường hợp vi phạm pháp luật về kiểm soát ô nhiễm khí thải để xử lý kịp thời, thỏa đáng. Riêng đối với hai loại hình sản xuất tái chế giấy và tái chế kim loại cần áp dụng giải pháp sản xuất sạch hơn và thực hiện áp dụng công nghệ xử lý khí thải, lắp đặt, vận hành hệ thống xử lý khí thải theo đúng quy định.

Add Comment