khảo sát trước thiết kế Gold Tower 275 Nguyễn Trãi

Nếu dự án Gold Tower 275 Nguyễn Trãi dùng vốn tự có, Gold Tower 275 Nguyễn Trãi có thể thực hiện sơ tuyển nhà thầu tham gia vào dự án – Xem Chương III Nghị định 85/2009/NĐ-CP.
4. Đối với dự án nhỏ, gói khảo sát <3 tỉ đồng thì chỉ định thầu cho nhanh: “nhìn mặt gửi vàng”.
5. Gold Tower 275 Nguyễn Trãi có thể nhờ 1 đơn vị tư vấn khái toán giá trị KS, nếu sau này họ không được lựa chọn chắc không có vấn đề gì đâu.:”> Theo tôi, bạn đề nghị một đơn vị tư vấn lập( hoặc bên bạn lập nếu có khả năng), bên bạn sẽ phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ, phương án kỹ thuật (1).
Tạm tính quy mô đầu tư( 1 trong 4 cách), từ đó tính được giá trị lập dự án/ báo cáo KTKT(2).
Căn cứ vào (1) và (2), trình Chủ đầu tư( dự kiến là bên bạn) phê duyệt( gọi là kế hoạch đấu thầu chuẩn bị đầu tư.
Tổ chức đấu thầu theo Nghị định 85. Các pác cho em hỏi khi chưa lập dự án tức là chưa có TMĐT được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì dự toán của bước khảo sát địa chất phục vụ cho dự án do ai phê duyệt? Dự toán Khảo sát này và tất cả các dự toán khác trong dự án/ BCKTKT đều do Chủ đầu tư phê duyệt. trước hết phải hỏi bạn là bạn dùng vốn NSNN hay vốn DN? nếu không liên quan gì đến vốn NN thì CĐT tự phê duyệt. Nếu là vốn NSNN thì bạn tham khảo QĐ 37/2010/QĐ-UBND của thành phố Hà Nội, trong đó hướng dẫn rất cụ thể. trước hết phải hỏi bạn là bạn dùng vốn NSNN hay vốn DN? nếu không liên quan gì đến vốn NN thì CĐT tự phê duyệt. Nếu là vốn NSNN thì bạn tham khảo QĐ 37/2010/QĐ-UBND của thành phố Hà Nội, trong đó hướng dẫn rất cụ thể.

Add Comment