thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật Căn hộ Gold Tower

Kỳ thực việc lập dự án Căn hộ Gold Tower mỗi nơi mỗi khác. việc xin hẳn một bộ cũng chẳng nên, nhưng người cần viết mới gặp được người đã viết, chia sẻ khúc nào, hỗ trợ qua lại khúc nào được thì cũng nên chứ. Căn hộ Gold Tower cũng cần viết một dự án tương tự nên cũng dạm hỏi anh chị nào đã từng nào có thể chia sẻ hoặc hỗ trợ qua lại để hoàn thiện sớm. Phần này nhiều khi là thủ tục cần có để lấy chủ chương trước khi đi vào chi tiết nữa. Căn hộ Gold Tower làm việc tại bộ phận thẩm định Báo cáo KTKT của Phòng Tài Chính – Kế Hoạch của một huyện ở Bắc Giang.Em thắc mắc là ở bộ phận của chúng em thì trong công tác thẩm định chủ yếu là thẩm định về giá hay cả về khối lượng.Sau này dự án qua phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định thì đưa vào đấu thầu hoặc chỉ định thầu và thi công.Vậy nếu có sai sót ở phần khối lượng của công trình (tính thừa hoặc thiếu khối lượng) thì trách nhiệm của P.Tài chính đc quy định ở văn bản nào.Bác nào biết giúp em với,em đang rất băn khoăn…. Nếu bác làm không được thì thuê tư vấn làm, luật không cấm. Đúng như  đã trao đổi, bạn có thể thuê tư vấn thực hiện các công việc này. Tuy nhiên, khi được giao rồi bạn hãy mạnh dạn nghiên cứu thật kỹ và tham khảo thêm ý kiến của đồng nghiệp để hoàn thiện sản phẩm “thẩm định” của mình. Việc xảy ra sai sót trong việc thẩm định về khối lượng trong phạm vi “cho phép” là có thể chấp nhận được. Không có gì là tuyệt đối cả. Ở các bước tiếp theo (lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng, thi công và nghiệm thu thanh quyết toán), các bên có liên quan cũng sẽ tính toán lại theo thực tế. Chào bạn, theo mình thì việc sai sót ở phần tính toán khối lượng công trình là trách nhiệm của chủ đầu tư. Bên bạn căn cứ vào kết quả thẩm định Thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán xây dựng công trình do chủ đầu tư tổ chức thẩm, thẩm định toàn bộ Báo cáo kinh tế kĩ thuật. Ngoài ra, P. Tài chính Kế hoạch còn có các nhiệm vụ như:phối hợp thẩm tra quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản, các công trình sử dụng vốn ngân sách ; thẩm định kế hoạch đấu thầu, kết quả xét thầu thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND Huyện;

Add Comment